Rezervačí systém Albatros 3000

Co přináší nový rezervační systém Albatros 3000 cestovní kanceláři

Přínosů rezervačního systému Albatros 3000 pro cestovní kancelář je hned několik.
Zavedení rezervačního systému do firmy vede ke zvýšení produktivity práce a tím ke snížení nákladů na zaměstnance. Odpadají duplicitní činnosti, využívá se automatického zpracování dat.
Díky pohodlnému informačnímu systému má cestovní kancelář možnost včas a pružně reagovat na požadavky klientů při prodeji nabízených zájezdů. Má vždy přehled o situaci kapacit a stavu prodejů nabízených produktů.
Rezervační systém Albatros 3000 podporuje online prodej zájezdů. Klient si sám svůj vybraný zájezd pohodlně rezervuje, svou objednávku potvrdí, přímo zaplatí a odbaví. Tato možnost cestovní kanceláři usnadní práci a kontrolu nad prodejem a zajistí atraktivitu v dnešní době, kdy je nakupování na internetu běžnou součástí našeho života.

Rezervační systém Albatros 3000 vychází ze zkušeností s vývojem a provozem rezervačního systému ALBATROS IRS, který byl prvním oficiálně nasazeným on-line rezervačním systém pro cestovní kanceláře. První instalace Albatros IRS proběhla již v roce 2004. Za uplynulých 10 let se samozřejmě posunul jak vývoj softwareových aplikací, tak i potřeby cestovních kanceláří. Reakcí na tyto změny je nový rezervační systém ALBATROS 3000, který byl postupně vyvíjen a testován v letech 2011 až 2014. V ostrém provozu je od roku 2015. A jeho další vývoj pokračuje i v dalších letech.

On-line rezervační systém

Stručná charakteristika systému

Rezervační systém (Back Office)

WWW stránky

Další funkce

Výhody

Technické požadavky

Rezervační systém ALBATROS 3000 je vyvíjen v programovacím jazyku PHP 5 a používá MySQL databázi. Tyto technologie jsou běžnou součástí všech hostingových programů a jeho nasazení tedy pravděpodobně nebude vyžadovat změnu poskytovatele hostingu a náklady s tím spojené.

Cenová politika

Srovnatelné rezervační systémy můžete od jiných firem získat řádově za statisíce Kč.

V případě, že zvolíte ALBATROS 3000 jsou vaše náklady výrazně nižší. Základní moduly rezervačního systému jsou v současné době nabízeny s 50% slevou.

Akce platí při objednávce systému do 30. listopadu 2019!